تبلیغات

نیوزلند بهشت اقیانوس آرام  

نیوزیلند (زلاند نو )

این هم عکس های بسیار زیبا ،به یاد ماندنی ،جالب،جذاب از نیوز لند

این کشور از دو جزیره بزرگ و تعداد زیادی جزیره کوچک تشکیل شده و مناطق خودمختار نیو، جزایر کوک، توکلائو و راس را هم در بر می‌گیرد.
نیوزیلند فاصله زیادی با دیگر خشکی‌های کره زمین دارد، به طوریکه استرالیا نزدیکترین همسایه این سرزمین در دو هزار کیلومتری آن قرار دارد

نیوزیلند (زلاند نو )
 
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزلند(بهشت اقیانوس آرام)
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )
نیوزیلند (زلاند نو )